Κυριακή 20 Μαΐου 2018

Εικόνες από την βιωματική δράση της Β' τάξης για μεσογειακή διατροφή

Εικόνες από την βιωματική δράση της Β' τάξης του σχολείου μας που αφορά την μεσογειακή διατροφή.