Σάββατο 26 Μαΐου 2018

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ  29-05-2018
ΩΡΑ

8:30 – 8:45
Προσέλευση
8:45 – 9:00
Χαιρετισμοί
9:00 - 9:30
Εισήγηση από το Σχ. Σύμβουλο 5ης Εκπ/κής Περ. κ. Αντώνη Μυλωνάκη:   «Καλές Πρακτικές για την ομαλή φοίτηση Ρομά μαθητών»
9:30 - 10:00
Εισήγηση από τον Δ/ντή του 7ου Δ.  Σχολείου κ. Ιωάννη Τσισμενάκη : «Σχέσεις σχολείου οικογένειας – η περίπτωση των Ρομά μαθητών».
10:00– 10:30
Απολογισμός του έργου της ΕΔΕΑΥ δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν σχετικά με Ρομά μαθητές κ.Ζαχαριά Νίκη(Ψυχολόγος),Στεργίου Αικατερίνη (Κοινωνική Λειτουργός)
10:30 - 11:00
Διάλειμμα
11:00 – 11:30
Εισήγηση εκπ/κών των ΤΕ,ΤΥ του 7ου Δημ. Σχ.Χανίων κ . Μαρία Ντουντουνάκη, Άννα Χαχοπούλου :
«Εμπειρίες από την παιδαγωγική σχέση μας, με τους Ρομά μαθητές».
11:30 – 12:00
Εισήγηση Ψυχολόγου, Προγράμματος Ρομά, κ. Κατέρη Ευαγγελίας:
«Ο ρόλος του/της εκπ/κού στη διαχείριση της συμπεριφοράς των Ρομά μαθητών»
12:00 - 12:30
Εισήγηση από την καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστήμιου Κρήτης κ. Καλογιαννάκη Πέλλας:  «Η εκπαίδευση των Ρομά μαθητών».

12:30 - 13:00
Εισήγηση – Βιωματικό εργαστήριο  του κ. Ιερωνυμάκη Γιάννη, ΕΔΙΠ του ΠΤΔΕ: «Προσεγγίζοντας την ετερότητα στην εκπαίδευση - η περίπτωση των μαθητών Ρομά».
13:00 – 13:15    
Διάλειμμα
13:15 – 14:00
Ολομέλεια – αναστοχασμός – συζήτηση  - Συμπεράσματα