Κυριακή 20 Μαΐου 2018

συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών της Γερμανίας και της Ελλάδας, στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο σχολείο μας, η συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών της Γερμανίας και της Ελλάδας, στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus που διοργάνωσαν η Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.