Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ . ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 28210 -54404
E-mail: mail@7dim-chanion.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://7dimchania.blogspot
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές για την πρώτη τάξη (Α’ τάξη) στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, θα πραγματοποιηθούν από 06/05/2019 έως 20/05/2019 από τις  13:30 έως 14:00
Υπενθυμίζουμε ότι δυνατότητα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2013.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ
α) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς. Απαιτείται η δήλωση των στοιχείων του μαθητή, προκειμένου να γίνει η αναζήτηση από τη σχολική μας μονάδα μέσω του Πληροφοριακού μας Συστήματος My School του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Επίδειξη του βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
(το έντυπο θα το πάρετε από το σχολείο).
δ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ - συμβόλαιο αγοράς κατοικίας, ή μισθωτήριο).
ε) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ