Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

MΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ!
Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1914 ως 2ο Δημοτικό Παρθεναγωγείο Χανίων και στεγάστηκε στο κτήριο της παλιάς Επισκοπής δίπλα στο Ι.Ν.Αγίων Αναργύρων. Το 1924 έγινε 6/τάξιο με τίτλο "Εξατάξιον Μικτόν Αγίων Αναργύρων".
Από την εορτή του Ι.Ναού Αγίων Αναργύρων της γειτονιάς μας!