Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το σημερινό μάθημα ιστορίας, έγινε με δραματοποίηση γεγονότων σχετικών με την 28η Οκτωβρίου 1940!