Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από τον εορτασμό της ιστορικής επετείου εορτασμού της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.