Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Πειραματική συμπερίληψη της Ρομανί.

 Συμμετοχή του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά από επιλογή μας, με τίτλο: Πειραματική συμπερίληψη της Ρομανί. Συμμετέχουν τέσσερα σχολεία από την: Ελλάδα, Σλοβακία, Σλοβενία .Έγινε η πρώτη μας συνδιάσκεψη μέσω διαδικτύου.