Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

"Ο δρόμος του μεταξιού........"

 "Ο δρόμος του μεταξιού........"

Η προσφορά μερικών μεταξοσκώληκων, έδωσε την μοναδική ευκαιρία στους μαθητές μας να γνωρίσουν τον κύκλο ζωής τους, μέσα από την καθημερινή παρατήρηση και φροντίδα!