Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Επίσκεψη Δ τάξης στο ΚΔΑΠ Νέας Χώρας

 Ευχαριστούμε το ΚΠΔ Νέας Χώρας για τη φιλοξενία για την επίσκεψη Δ τάξης ,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος που αφορά την διαφορετικότητα.