Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β τάξης στο εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικής sci sense

                                                    Τα διαδραστικά πειράματα των παιδιών