Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2023-24 παράταση ως 27/3

 
Έπειτα από την με Αρ. Πρωτ. 20/ΔΕΠΠΣ/10-3-2023 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ) «Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024» (ΑΔΑ:9Η4146ΜΤΛΗ-Ρ7Ω),  το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων δεν μετατρέπεται σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο.

Καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες που δεν έχουν εγγράψει τα παιδιά τους στην στην Α΄ τάξη να το κάνουν άμεσα. Περισσότερα παρακάτω:


 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης για το σχολικό έτος 2023-24  θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Φ.6/15012/Δ1 από 01 έως 20 Μαρτίου 2023. Επισημαίνεται ότι κατά τη σχολική χρονιά 2023-24 θα φοιτήσουν οι γεννηθέντες από 1-1-2017έως 31 -12-2017

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ.7 του ΠΔ 79/2017  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρ.44 του 777/2021 

είναι τα εξής:

 -Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

 Για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του Γονέα.

-Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού

(Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

-Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( θα προσκομιστεί έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το κατεβάζετε πατώντας ΕΔΩ 

 -Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή  ότι ανήκει στα όρια της σχολικής περιφέρειας ( αρ. 5,ΠΔ 79/2017).

-Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης » η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

 -Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο Δημοτικό η οποία χορηγείται από το σχολείο.

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά στο σχολείο και στις ώρες:

08.30-10.00 και 12.30--13:30κατόπιν ραντεβού , ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Διευθυντή