Σάββατο 8 Απριλίου 2023

Δράση της ΤΥ ΖΕΠ για το Σάββατο του Λαζάρου

Σάββατο του Λαζάρου σήμερα και χθες στην τάξη Υποδοχής ΖΕΠ,τα παιδιά με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. Κουσουλάκη Κατερίνας ,έπλασαν τα πατροπαράδοτα λαζαράκια. Ταυτόχρονα έψαλλαν και τα κάλαντα του Λαζάρου.