Δευτέρα 3 Απριλίου 2023

Το δέντρο της φιλαναγνωσίας.

 Η Ε΄ τάξη με την καθοδήγηση της εξαιρετικής δασκάλας κ. Κοτσώνα Σπυριδούλας, δημιούργησαν το δέντρο αυτό. Εκεί αναρτούν οι μαθητές μας τον τίτλο του βιβλίου που διαβάζουν.