Σάββατο 8 Απριλίου 2023

Επίσκεψη της Δ' τάξης στο χώρο Minoan's Word 3D για παρακολούθηση ταινίας.

 Από την επίσκεψη της Δ' τάξης στο χώρο Minoan's Word 3D για παρακολούθηση ταινίας.