Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού θα εγγραφούν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 
01-01-2014 έως και 31-12-2014.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν 
από 15 έως 29 Μαΐου 2020, μόνο κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνο.2821054404).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
  1. Αίτηση εγγραφής του μαθητή από το  σχολείο    
  2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο θα αναζητηθεί από το σχολείο, βάσει των στοιχείων που θα δηλώσει ο γονέας / κηδεμόνας (δε χρειάζεται να το φέρουν οι γονείς). Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό. Το έγγραφο που θα προσκομιστεί στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.
  3. Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου. Δεν χρειάζεται να μας το προσκομίσετε, θα αναζητηθεί από Δ/ντή μετά την εγγραφή  στο Δημοτικό από το Νηπιαγωγείο φοίτησης.
  4. Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή άλλο στοιχείο, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  5. Δικαιολογητικό απόδειξης του τόπου κατοικίας της οικογένειας του μαθητή: (Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, Ύδρευσης, Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο κλπ.).
  6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να προσκομιστεί από τους γονείς το αργότερο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. (Το έντυπο αυτό θα δοθεί στους γονείς / κηδεμόνες από το σχολείο ή από εδώ:https://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP 
  7. Για εγγραφή στο ολοήμερο χρειάζεται η αίτηση :                    https://grafis.sch.gr/index.php/s/LfdNFNDzmCsszWk   στο σχολείο και η προσκόμιση: βεβαίωση του φορέα εργασίας των γονέων ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι ή προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
  8. Δείτε και τα όρια μας πατώντας το σύνδεσμο  :https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1XggG0YMNsIHElMY_sib0u9vSSdhjhy6p&ll=35.513773520914896%2C24.024074818031124&z=16
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 2821054404
.