ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Συμμετοχή του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά από επιλογή μας, με τίτλο:Πειραματική συμπερίληψη της Ρομανί.Συμμετέχουν τέσσερα σχολεία από την:Ελλάδα, Σλοβακία, Σλοβενία