Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Ενσωμάτωση της Κινητής μάθησης και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών’’

 

Tο "GODIGITAL – Intergrating Mobile Learning and Upgrading Teachers’ Digital Skills Ενσωμάτωση της Κινητής μάθησης και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών’’, αποτελεί ένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+/KA201 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 

 

Στόχος του έργου που υλοποιήθηκε από μια σύμπραξη 5 εταίρων από την Κύπρο, την  Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ελλάδα ήταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας σειράς ηλεκτρονικών εργαλείων που υποστηρίζουν την ψηφιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας COVID- 19, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και οι τρόποι αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών ως μέσο διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη ανάγκη. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα έργων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αποτελούν τις προτεραιότητες κάθε εκπαιδευτικής αρχής.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, η ΠΔΕ Κρήτης είναι σε θέση να προτείνει την ψηφιακή εργαλειοθήκη και την πλατφόρμα του προγράμματος GODigital τα οποία έχουν όλες τις προδιαγραφές να αποτελέσουν ένα πολύτιμο οδηγό και συνοδοιπόρο για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του έργου http://teachersgodigital.eu/. Σχετική ενημέρωση μπορούν να λάβουν και από τα έντυπα (newsletters) που μπορείτε να τα βρείτε εδώ (https://pekes.pdekritis.gr/godigital/).

Επιπρόσθετα μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του προγράμματος υπογράφοντας την ηλεκτρονική φόρμα και το Ψήφισμα για την ψηφιακή αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη στους παρακάτω συνδέσμους:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzF25MUYrhHG-szClDn_q6of4LJBaR0kLq6qOphpENPA7Wig/viewform?fbclid=IwAR1QcKHIZGoqbvAN_Rd8zAmVKEZAQ1evNhZatfnTsMgjY54tnDPgsroiiSU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu7NrjiLsQdMEhNSsJETyOhrkCODWzrIAyIcT6EixYMSThpA/viewform?fbclid=IwAR3fzxvzigt831OmsTRf-VdsdqtzUwgh3uQbXDBDM3_HCG2o5deeqW08Uu4

 

Με εκτίμηση

Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης Κρήτης  

Εμμανουήλ Καρτσωνάκης

Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Ειρήνη Βιδάκη               

Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου  

Αρετή Βουράκη

 

 

 

Ψηφιακό παιχνίδι με χρήση τεχνολογιών διάδρασης

 http://dipechan.blogspot.com/2020/11/6.html