ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

#

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Α1 ΤΜΗΜΑ

Β1 ΤΜΗΜΑ

1

ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΣΑΚΝΙΑ(15)

ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΛΑΖΑΚΗ(2)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ(9)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

2

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ(9)

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΤΣΑΚΝΙΑ(15)

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

3

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΓΛΩΣΣΑ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΛΥΡΗ(7)

ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

4

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΛΥΡΗ(7)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥΣΙΑΣ(13)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ. ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ. ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ(16)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΣΑΚΝΙΑ(15)

6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΛΑΖΑΚΗ(2)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΥΣΙΑΣ(13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ(10)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΥΣΙΑΣ(13)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΤΣΑΚΝΙΑ(15)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ(11)

 

Γ1 ΤΜΗΜΑ

Δ1 ΤΜΗΜΑ

1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΓΛΩΣΣΑ ΛΩΛΗ(8)

ΓΛΩΣΣΑ ΛΩΛΗ(8)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ(9)

2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΛΑΖΑΚΗ(2)

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΓΛΩΣΣΑ

ΛΩΛΗ(8)

ΓΛΩΣΣΑ

ΛΩΛΗ(8)

ΓΛΩΣΣΑ

ΛΩΛΗ(8)

3

ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ(9)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΣΑΚΝΙΑ(15)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΛΑΖΑΚΗ(2)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΩΛΗ(8)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΩΛΗ(8)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΩΛΗ(8)

ΓΛΩΣΣΑ ΛΩΛΗ(8)

4

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΓΛΩΣΣΑ

ΛΩΛΗ(8)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΛΥΡΗ(7)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΛΩΛΗ(8)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΤΣΑΚΝΙΑ(15)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΓΛΩΣΣΑ ΛΩΛΗ(8)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ. ΛΩΛΗ(8)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ. ΛΩΛΗ(8)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΩΛΗ(8)

6

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΛΥΡΗ(7)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΘΕΟΧΑΡΗ(4)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΟΥΣΙΑΣ(13)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΩΛΗ(8)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΟΥΣΙΑΣ(13)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΛΩΛΗ(8)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΩΛΗ(8)

 

Ε1 ΤΜΗΜΑ

ΣΤ1 ΤΜΗΜΑ

1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΟΣΠΑΤΗ(5)

ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΓΛΩΣΣΑ ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΓΛΩΣΣΑ ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΓΛΩΣΣΑ ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΓΛΩΣΣΑ ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΟΣΠΑΤΗ(5)

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ(9)

3

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ(9)

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΛΑΖΑΚΗ(2)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ(9)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΑΚΗΣ(12)

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ(1)

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΤΣΑΚΝΙΑ(15)

5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

Κ.Π.Α. ΠΟΥΣΙΑΣ(13)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΣΑΚΝΙΑ(15)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΛΑΖΑΚΗ(2)

ΦΥΣΙΚΗ ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΦΥΣΙΚΗ ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(3)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΤΣΩΝΑ(6)

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ(1)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ(16)

Κ.Π.Α.

ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)

ΦΥΣΙΚΗ

ΤΖΑΝΕΤΟΣ(14)