Κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 41328/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς».