ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας 

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Διοικητική λειτουργία Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Θετικά σημεία Σημεία προς βελτίωση Προτάσεις προς βελτίωση Εκτιμώντας την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης -απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων-, προτείνεται για την επόμενη σχολική χρονιά, 2022-23, εκτός από το γενικό πλαίσιο αναφοράς που είναι χρήσιμο, να εξειδικευτεί η διαδικασία σε τεκμηριωμένες αναφορές στο επίπεδο της λειτουργίας, των αναγκών και των ενδιαφερόντων της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.  

Διοικητική λειτουργία Θετικά σημεία Σημεία προς βελτίωση Προτάσεις προς βελτίωση Εκτιμώντας την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης -απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων-, προτείνεται για την επόμενη σχολική χρονιά, 2022-23, εκτός από το γενικό πλαίσιο αναφοράς που είναι χρήσιμο, να εξειδικευτεί η διαδικασία σε τεκμηριωμένες αναφορές στο επίπεδο της λειτουργίας, των αναγκών και των ενδιαφερόντων της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. 

 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Θετικά σημεία Σημεία προς βελτίωση Προτάσεις προς βελτίωση Εκτιμώντας την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης -απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων-, προτείνεται για την επόμενη σχολική χρονιά, 2022-23, εκτός από το γενικό πλαίσιο αναφοράς που είναι χρήσιμο, να εξειδικευτεί η διαδικασία σε τεκμηριωμένες αναφορές στο επίπεδο της λειτουργίας, των αναγκών και των ενδιαφερόντων της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.