Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού θα εγγραφούν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 

01-01-2015 έως και 31-12-2015.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν 
από 1η έως 31η Μαρτίου 2021, μόνο κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνο.2821054404).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση εγγραφής Δημοτικό.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο θα αναζητηθεί από το σχολείο, βάσει των στοιχείων που θα δηλώσει ο γονέας / κηδεμόνας (δε χρειάζεται να το φέρουν οι γονείς). Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό. Το έγγραφο που θα προσκομιστεί στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.
  3. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου. Δεν χρειάζεται να μας το προσκομίσετε, θα αναζητηθεί από Δ/ντή μετά την εγγραφή  στο Δημοτικό από το Νηπιαγωγείο φοίτησης.
  4. Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή άλλο στοιχείο, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  5. Δικαιολογητικό απόδειξης του τόπου κατοικίας της οικογένειας του μαθητή: (Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, Ύδρευσης, Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο κλπ.).
  6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να προσκομιστεί από τους γονείς το αργότερο μέχρι και το τέλος Μαΐου. (Το έντυπο αυτό θα δοθεί στους γονείς / κηδεμόνες από το σχολείο. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει λήψη του από adym_ (1).pdf).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 2821054404

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021